Missie

Wij, de gemeenschap van Basisschool Ichthus Zoutkamp, zijn toegewijd aan het bieden van een veilige, stimulerende en inclusieve leeromgeving waarin elk kind de kans krijgt om zijn of haar unieke talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te vieren. Onze missie is om een inspirerende basis te bieden voor levenslang leren, waarbij we niet alleen academische kennis bevorderen, maar ook waarden als respect, samenwerking en zelfontplooiing centraal stellen.

Bij Ichthus Zoutkamp streven we ernaar om een dynamische, betrokken en ondersteunende schoolgemeenschap te creëren, waarin zowel leerlingen als medewerkers worden aangemoedigd om te groeien, te innoveren en hun volledige potentieel te bereiken. Ons doel is niet alleen om leerlingen voor te bereiden op succes in het vervolgonderwijs, maar ook om hen te inspireren tot kritisch denken, creativiteit en het ontwikkelen van een positieve bijdrage aan de samenleving.

Wij geloven in de kracht van samenwerking tussen ouders, leraren en de bredere gemeenschap om een gezamenlijke verantwoordelijkheid te delen voor de groei en ontwikkeling van elk kind. Door te bouwen aan sterke relaties en het bevorderen van een open communicatiecultuur, streven we ernaar om een hechte schoolfamilie te vormen waarin iedereen zich gewaardeerd, gehoord en ondersteund voelt.

Basisschool Ichthus Zoutkamp: Samen leren, groeien en stralen!


~ Het team van de Ichthusschool Zoutkamp.