Hulp Sintversiearavond

Het is weer bijna zover. De leuke tijd van Sinterklaas breekt weer aan.

Elk jaar is dit een mooi feest voor de kinderen, ouders en leerkrachten.

Om onze school hiervoor zo feestelijk mogelijk te maken gaan wij op donderdagavond 15 november van 19.30-21.00 uur de school versieren. Omdat dit altijd best wel een klus is willen wij om uw hulp vragen. Als u de mogelijkheid heeft om hierbij te helpen, dan kunt u bij de groepen 1 t/m 4 uw naam op de intekenlijst op de deur schrijven en/of een mail sturen naar snelnastasja@ichthusschoolzoutkamp.nl. Ook doen wij graag een beroep op u om te helpen met het opruimen op woensdag 5 december. Dit zal waarschijnlijk vanaf 11.00 uur noodzakelijk zijn. 

We hopen dat u zich voor beide data opgeeft!