Podium De Boerderij

Op vrijdagmiddag 24 juni was er voor de kinderen van groep 1-2  het podium over de boerderij. De kinderen zagen er uit als echte boerderijdieren, zo leuk waren zij verkleed en geschminkt. Ze lieten allerlei versjes en liedjes horen en er werd een grappig verhaal nagespeeld.

Er was een groot publiek aanwezig en zij hebben met volle teugen kunnen genieten van de grootse optredens.