Leefstijl

Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden.

Wij informeerden u onlangs over het feit dat wij gestart zijn met het eerste thema waarin de sfeer in de groep centraal stond.

Volgende week gaat thema 2 van start: Praten en luisteren. Dit thema gaat over communicatie: over praten, luisteren en stil zijn. Allemaal actieve vaardigheden, die kinderen gaandeweg leren. Volwassenen kunnen daarin het goede voorbeeld geven. Zo leert uw kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk kunnen zijn als zelf iets vertellen.

Het tweede thema bestaat uit vier lessen. Alle groepen zijn hier ongeveer vier weken mee bezig