Over de school

De Ichthusschool is een dorpsschool en valt onder de categorie kleine scholen.
Het aantal kinderen ligt de laatste jaren tussen de 70 en 80 en dit aantal lijkt in de prognose stabiel te blijven.

De naam van de school is ICHTHUSSCHOOL. Die naam is ontleend aan de geschiedenis van het christendom. Tijdens de vervolgingen van de christenen in de Romeinse Tijd moesten ze vaak vluchten in ondergrondse schuilplaatsen (catacomben). In veel van die schuilplaatsen zijn niet alleen de namen van martelaren te lezen en wandschilderingen van Bijbelse gebeurtenissen te bekijken, maar is ook vaak het teken van de VIS te zien. Aan dat teken konden christenen elkaar herkennen.
Het Griekse woord voor vis is ICHTHUS.
Als mensen het teken van de vis-ichthus zagen wisten ze dat ze op een vertrouwde plaats waren.